• Obniżka
LaboLAB moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH
 • LaboLAB moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH
 • LaboLAB moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH
 • LaboLAB moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH
 • LaboLAB moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH
 • LaboLAB moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH

LaboLAB moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH

Poprzednia cena 4 390,00 zł
3 849,00 zł Zniżka 541,00 zł
Najniższa cena w okresie 30 dni przed promocją: 3 849,00 zł
 • Dla placówek budżetowych wystawiamy fakturę z odroczonym terminem płatności. Dla placówek budżetowych wystawiamy fakturę z odroczonym terminem płatności.
 • Bezpieczne płatności i szyfrowany proces zamówienia Bezpieczne płatności i szyfrowany proces zamówienia
 • Lider rynku i nagradzany sprzedawca Lider rynku i nagradzany sprzedawca

liczba licencji: szkolna- cała szkoła


czas trwania licencji: bezterminowa


wiek uczniów: klasa  4-8

moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH

Zachęcamy do obejrzenia filmu prezentującego serię LaboLAB: SZKOLNE LABORATORIA:

W ramach pracy z modułem MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH uczniowie poznają różnorodność form życia w ekosystemach oraz unikalność sposobów podtrzymania tych form życia. Dowiadują się, że w ekosystemie istnieją siedliska tworzone przez czynniki biotyczne i abiotyczne. Na tym etapie uczniowie powinni już wiedzieć, że wszystkie żywe istoty wymagają tych samych podstawowych zasobów: żywności, wody, schronienia i powietrza. Poszerzeniem tej wiedzy będzie dyskusja o interakcjach, jakie występują, gdy czynniki biotyczne konkurują o uzyskanie tych zasobów.

Uczniowie dyskutują, jak czynniki biotyczne zależą od czynników abiotycznych, takich jak Słońce, woda i powietrze oraz od innych czynników biotycznych, w tym roślin i zwierząt, umożliwiając im wzrost, reprodukcję i przetrwanie.

Poprzez sześć serii działań badawczych uczniowie badają ruch materii oraz obieg energii w ekosystemie. W miarę realizowania tych działań za pomocą takich modeli, jak: sieci pokarmowe, piramidy żywieniowe i eko-kolumny, coraz lepiej rozumieją zjawiska: konkurencji, współzależności i sfer Ziemi.

Na koniec pracy z modułem omawiają wpływ człowieka na ekosystem oraz możliwe sposoby ochrony środowiska naturalnego.

Wyposażenie zestawu w substancje, preparaty oraz przyrządy do doświadczeń oraz wykorzystanie dostępnych w nim zasobów interaktywnych, pozwoli Nauczycielowi zarówno podczas lekcji przyrody w kl.4 jak i biologii w kl. 5-8 szkoły podstawowejzrealizować w formie eksperymentów uczniowskich zagadnienia nowej podstawy programowej, a w szczególności treści nauczania takie jak:

 • Sposoby poznawania przyrody (pojęcia: eksperymentu, doświadczenia i obserwacji; stosowanie różnych przyrządów; wykorzystanie zmysłów do prowadzenia obserwacji; zasady zachowania bezpieczeństwa)
 • Pogoda, składniki pogody, obserwacje pogody (stany skupienia opadów i osadów atmosferycznych)
 • Ja i moje otoczenie (rośliny trujące oraz zwierzęta jadowite i inne stanowiące zagrożenie dla życia i zdrowia)
 • Środowisko przyrodnicze najbliższej okolicy (składniki przyrody ożywionej i nieożywionej; wody stojąco i płynące, naturalne i sztuczne zbiorniki wodne; warstwy lasu, gatunki roślin i zwierząt w nich żyjących; grzyby jadalne i trujące – ich znaczenie w przyrodzie i życiu człowieka; sposoby odżywiania organizmów samożywnych i cudzożywnych; warunki życia i przystosowanie organizmów do życia na lądzie i w wodzie; organizmy łąk i pół uprawnych; rozpoznawanie organizmów występujących w najbliższej okolicy)
 • Środowisko antropogeniczne i krajobraz najbliższej okolicy szkoły (składniki i funkcje środowiska antropogenicznego; zależności miedzy środowiskiem antropogenicznym i przyrodniczym)
 • Organizacja i chemizm życia (hierarchiczna organizacja budowy organizmów; funkcje pierwiastków i grup związków chemicznych występujących w organizmach; podstawowe elementy budowy komórki i ich funkcje – obserwacje mikroskopowe komórki; fotosynteza- substraty, produkty i warunki przebiegu procesu; czynności życiowe organizmów)
 • Różnorodność życia:

a)      bakterie (miejsce występowania, czynności życiowe, znaczenie w przyrodzie i dla człowieka)

b)      różnorodność i jedność roślin (tkanki roślinne i ich funkcje; rośliny okrytonasienne- formy morfologiczne, budowa i modyfikacje korzeni, łodygi, liści; doświadczenia pokazujące wpływ czynników środowiska na proces kiełkowania; znaczenie roślin okrytonasiennych w przyrodzie i dla człowieka;

c)       grzyby (środowisko życia; oddychanie, odżywianie; znaczenie grzybów w przyrodzie i dla człowieka)

d)      różnorodność i jedność świata zwierząt (tkanki zwierzęce i ich funkcje; pierścienice, stawonogi, mięczaki-środowisko i tryb życia, cechy morfologiczne, cechy wspólne oraz znaczenie w przyrodzie i dla człowieka; gady jako zwierzęta zmiennocieplne; ptaki i ssaki jako zwierzęta stałocieplne, ich cechy morfologiczne i różnorodność środowisk życia; różnorodność zwierząt kręgowych)

 • Ekologia i ochrona środowiska (związki miedzy żywymi i nieożywionymi elementami ekosystemu; określanie cech populacji wybranego gatunku rośliny zielnej w terenie; analiza oddziaływań antagonistycznych; struktura troficzna ekosystemu; obieg materii i przepływ energii przez ekosystem; sieci i łańcuchy pokarmowe; odnawialne i nieodnawialne zasoby przyrody)
 • Zagrożenia różnorodności biologicznej (istota różnorodności biologicznej; przykłady gospodarczego użytkowania ekosystemów)

Moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH wyposażony jest w wystarczającą ilość potrzebnych dla całej klasy substancji i przyborów pozwalających na wielokrotne wykonywanie bezpiecznych doświadczeń i eksperymentów w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)

Zawiera także szczegółowe opisy doświadczeń pozwalające na przeprowadzenie z uczniami 21 sesji badawczych

(czas trwania jednej sesji: od 30 do 60 minut)

Cytując nową podstawę programową „W pozyskiwaniu niezbędnych informacji, wykonywaniu obliczeń, interpretowaniu wyników i wreszcie rozwiązywaniu bardziej złożonych problemów metodą projektu edukacyjnego, bardzo pomocnym narzędziem może być komputer z celowo dobranym oprogramowaniem oraz dostępnymi zasobami cyfrowymi”

W związku z powyższym integralną część modułu MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH stanowi multimedialna baza wiedzy zawierająca materiały cyfrowe dla uczniów i nauczyciela:

- atrakcyjne symulacjeprzedstawiające zjawiska,

- multimedialne podręczniki ucznia w przystępny sposób tłumaczące analizowane podczas eksperymentów zjawiska,

- multimedialne karty pracy i obserwacji do eksperymentów,

- multimedialne ćwiczenia,

- testy sprawdzające zdobytą wiedzę,

- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi, w których nauczyciele znajdą m.in.:

- informacje jak się przygotować;
- informacje jak wprowadzić uczniów w zagadnienia;
- opis materiałów potrzebnych do sesji (zarówno multimedia, jak i podręczniki oraz materiały z zestawu);
- szczegóły dotyczące tego, jak powinien wyglądać przebieg sesji (wraz z podpowiedziami dodatkowych działań dla uczniów z trudnościami);
- pracę domową dla uczniów.

Materiał interaktywny zawierający około 100 ekranów multimedialnych, świetnie nadaje się zarówno do pracy grupowej na tablicach interaktywnych, jak i indywidualnej na tabletach, smartfonach lub komputerach (systemy Windows, Android, iOS).

Moduł MATERIA I ENERGIA W EKOSYSTEMACH zawiera pomoce do eksperymentów znajdujące się na liście pomocy wyposażenia pracowni przyrodniczych rekomendowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej

                                                                                                                                               

WYKAZ ZAWARTOŚCI ZESTAWU :

l.p.

nazwa

ilość

1

- przewodnik metodyczny dla nauczyciela w wersji drukowanej i cyfrowej

1

2

- scenariusze lekcji ze szczegółowo opisanymi eksperymentami i projektami edukacyjnymi

1

3

- drukowane materiały dla uczniów o zróżnicowanym poziomie

1

4

- dostęp do materiałów cyfrowych (atrakcyjne symulacje, ćwiczenia, testy, podręczniki multimedialne) dla uczniów i nauczyciela

licencja szkolna, bezterminowa

5

- duże wypluwki sowy zawierające m.in. niestrawione resztki pokarmu (pazury , dzioby)

15

6

- kleszczyki plastikowe (dł. 13 cm)

16

7

- rękawiczki jednorazowe, polietylenowe

100

8

- lupy

16

9

- plastikowe butelki ze spryskiwaczem do zraszania

4

10

- nasiona rzodkiewki

2

11

- gleba doniczkowa (poj. 17 L )

1

12

- nawóz w płynie (poj. 250 ml)

1

13

- czerwona glina (waga 3,5 kg) w plastikowym wiaderku

1

14

- piasek akwariowy (waga 2,2 kg)

1

15

- żwir akwariowy (waga 2,3 kg)

1

16

- organiczny, bezwonny pokarm dla ryb (waga 2 kg)

1

17

- sól (waga 700 g)

1

18

- duże, metalowe spinacze do dokumentów, (dł. 2,5 cm)

24

19

- kartki (7,5x12 cm)

100

20

- bawełniany knot, sznurek (dł. 10 cm)

20

21

- cienki, mocny sznurek (dł. 60 m)

8

22

- woreczki foliowe "strunowe" (30x38 cm)

10

23

- pojemnik plastikowy (poj. 500 ml)

16

24

- zamykany plastikowy pojemnik z otworem na dnie (poj. 230 ml)

20

25

- kubek plastikowy (poj. 300 ml )

25

26

- plastikowy pojemnik ( poj. 3,5 L )

1

27

- plansza " Sieci i łańcuchy pokarmowe" 70x100 cm

1

28

- plansza " Ptaki drapieżne/ Sowy" 70x100 cm

1

29

- plansza dydaktyczna "Metoda badawcza"

1

30

- duża, wytrzymała skrzynia (tworzywo sztuczne 50x60x30 cm)

1

 

Cechą wyróżniającą proponowane rozwiązanie spośród ofert wyposażenia pracowni szkolnej jest fakt, ze każdy moduł LaboLAB zawiera:

 

 • materiały drukowane dla nauczyciela i ucznia
 • zestaw niezbędnego wyposażenia laboratoryjnego, substancji, preparatów potrzebnych do wykonania eksperymentów indywidualnie lub w zespołach uczniowskich (w klasie do 30 uczniów)

odpowiednio przygotowane, uzupełniające pracę badawczą zasoby interaktywne

UWAGA !

Preparaty biologiczne dostępne w zestawie zostały przygotowane z użyciem opatentowanych odczynników od lat wykorzystywanych na amerykańskim rynku i pozwala na bezpieczne przeprowadzanie eksperymentów w szkole.

Przygotowane w ten sposób preparaty są:

 • nietoksyczne,
 • zachowują kolor i teksturę zbliżoną do naturalnych okazów,

są bezwonne (bez zapachu formaliny)

Terminy dostawy:

: 1-10 dni

Koszt dostawy:

Przy zakupie do 1000,00zł koszt dostawy 36,00zł

Dostawa gratis powyżej 1000,00 zł 

 

WARUNKI REALIZACJI:

-) Dostawa zgodnie z treścią regulaminu, jest ograniczona do terytorium Polski.

MOŻLIWE METODY PŁATNOŚCI:

-) Dla placówek budżetowych - odroczony termin płatności

-) Dla pozostałych Klientów - przedpłata

UWAGA: z racji, iż nasz sklep skupia się na tworzeniu ofert indywidualnych, koszt dostawy przy konkretnych wycenach może ulec obniżeniu lub zmienieniu na darmowy. W tym przypadku prosimy zawsze o kontakt.

 

UWAGA: w terminach zmożonych zamówień (np. październik-grudzień) lub w sytuacji chwilowego braku produktów, termin dostawy może ulec zmianie, wtedy zawsze kontaktujemy się w celu poinformowania.

Aby sprawdzić dostępność lub dokładny termin prosimy o kontakt.

Kontakt w sprawie produktu

Współadministratorami Państwa danych osobowych są MasterEdukacja.pl Łukasz Okoń oraz MasterEdukacja.pl Paulina Okoń, Mączniki, ul. Aleja Rzekty 77, 63-460 Nowe Skalmierzyce. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celu nawiązania z Państwem kontaktu oraz w prawnie usprawiedliwionych celach administratora danych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale też niezbędne do nawiązania z Państwem kontaktu. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Państwa danych osobowych mogą Państwo znaleźć w naszej Polityce prywatności. na temat zasad przetwarzania danych osobowych.

pola oznaczone (*) są obowiązkowe